Festiwale

45,00 PLN 2019-08-10T13:00:00.000Z
Zamkowa 55, 37-630 Oleszyce, Polska

80,00 PLN 2019-07-12T12:00:00.000Z
ul. Drzymały, Wolsztyn

30,00 PLN 2019-05-17 19:00
Cała Polska

Ruszamy w trasę!

40,00 PLN 2019-02-22 20:00
Cała Polska!

MAŁPA

30,00 PLN 2019-03-17 20:00
Cała Polska!

SZPAKU

30,00 PLN 2019-03-21 20:00
30,00 PLN 2019-04-13 19:00
Cała Polska!

KUKON

45,00 PLN 2019-03-29 20:00
39,00 PLN 2019-02-23 20:00
Cała Polska !

O.S.T.R.

До встречи!

60,00 PLN 2019-03-14T20:00:00.000Z
Wrocław, Grunwaldzka 67

60,00 PLN 2019-03-23T18:00:00.000Z
Warszawa, Wawelska 5

60,00 PLN 2019-03-15T20:00:00.000Z
Warszawa, Wawelska 5

TRÓJMIASTO

59,00 PLN 2019-03-31T15:00:00.000Z
Gdańsk, Świętego Ducha 2

30,00 PLN 2019-04-12T17:00:00.000Z
Gdańsk, Dębowa 7

35,00 PLN 2019-02-16 20:00
Cała Polska

POZNAŃ

50,00 PLN 2019-04-26T18:00:00.000Z
Poznań, Norwida 18A

Black River | POZNAŃ

20,00 PLN 2019-03-29T20:00:00.000Z
Poznań, Bułgarska 17

Winda do nieba 44

40,00 PLN 2019-01-01 00:00

SZCZECIN

50,00 PLN 2019-03-21T18:00:00.000Z
Szczecin, Peron 5

BITAMINA | SZCZECIN

55,00 PLN 2019-03-22T18:00:00.000Z
Szczecin, Peron 5

LAO CHE | SZCZECIN

NaN PLN 2019-01-01 00:00

KRAKÓW

89,00 PLN 2019-08-05T17:00:00.000Z
Kraków, Dolnych Młynów 10

OF MICE & MEN | KRAKÓW

50,00 PLN 2019-03-23T19:00:00.000Z
Kraków, Dolnych Młynów 10

Malik Montana + ReTo | KRAKÓW

20,00 PLN 2019-01-01 00:00

WROCŁAW

25,00 PLN 2019-04-06T16:00:00.000Z
Wrocław, Grunwaldzka 67

Tymek we Wrocławiu

55,00 PLN 2019-03-22T19:00:00.000Z
Wrocław, Krakowska 100

IRA

40,00 PLN 2019-01-01 00:00

W związku z rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO) dostosowaliśmy nasze mechanizmy ochrony informacji do nowych wymagań.

Ochrona Państwa prywatności podczas przetwarzania danych osobowych jest dla nas priorytetem. Dane osobowe pozyskiwane w ramach realizacji naszych procesów operacyjnych oraz działalności gospodarczej przetwarzane są w sposób poufny oraz zgodny z przepisami prawa.

Dopełniając obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO wskazujemy, że:

Administratorem Państwa Danych Osobowych w zakresie prawidłowego wykonywania usług, zgodnie z Regulaminem oraz wykonywania obowiązków wynikających z przepisów RODO jest:

TICKETOS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-175) przy ul. Szarotkowa 61,
KRS 0000606558,
REGON: 363907954,
NIP: 7811924718,
numer telefonu: (48)798235382
e-mail: kontakt@ticketos.pl


Administrator Danych Osobowych zapewnia, że przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie Regulaminu Korzystania Ze Strony Internetowej. (zwany dalej Regulamin) Administrator Danych Osobowych oświadcza dodatkowo, że nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych w sposób niezgodny z celami wskazanymi w Regulaminie.
Dodatkowo informujemy, że Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji usługi zgodnie z Regulaminem są ujawniane podmiotom świadczącym na rzecz Państwa wybraną przez Państwa usługę (w tym ich podwykonawcom). Niezależnie od celu przetwarzania danych, dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i podwykonawcy (w tym firmy informatyczne) Administratora danych, z którymi zawarł on odpowiednie umowy powierzenia danych (odnośnie do szczegółów skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych). Dane osobowe mogą być przekazywane poza UE do podmiotów świadczących wybraną przez Państwa usługę tylko w celu realizacji tej usługi zgodnie z Regulaminem oraz przy zachowaniu odpowiednich zabezpieczeń.

Akceptuję