Ruszamy w trasę!

30,00 zł 2018-09-21
25,00 zł 2018-10-05
Cała Polska !

SARIUS

35,00 zł 2018-08-11
Cała Polska!

GUZIOR

75,00 zł 2018-10-06
Polska

COMA

65,00 zł 2018-10-26
Cała Polska !

KULT

60,00 zł 2018-10-05
Szczecin - Wrocław - Poznań

WINYLE TOUR

39,00 zł 2018-10-14
Cała Polska!

Weronika Juszczak

25,00 zł 2018-10-05
Cała Polska!

KONIEC ŚWIATA

30,00 zł 2018-11-02
Gorzów - Poznań - Szczecin

ZEUS

40,00 zł 2018-11-02
Cała Polska !

SARSA

49,00 zł 2018-12-08
SZCZECIN - GDYNIA - POZNAŃ - WROCŁAW

FRESH N DOPE FESTIVAL

25,00 zł 2018-10-12
Cała Polska !

HIP HOP RAPORT TOUR

25,00 zł 2018-09-14
Szczecin, K4 - szczeciński loft kultury

MAJOR SPZ / KONCERT PREMIEROWY!

59,00 zł 2018-09-25
Wrocław, Akademia CLUB

KILLY WE WROCŁAWIU!

35,00 zł 2018-10-19
49,00 zł 2018-11-08
59,00 zł 2018-11-16
Wrocław, Hala Stulecia

Hip Hop Festival 2018

70,00 zł 2018-11-17
Wrocław, Hala Stulecia

One Love Music Festival 2018

SZCZECIN

65,00 zł 2018-11-15
ul. Czarnieckiego 8i Szczecin, Peron 5

KULT w Szczecinie

45,00 zł 2018-09-11
Szczecin, K4 - szczeciński loft kultury

RAVEN (UK)

30,00 zł 2018-09-14
Szczecin, Elefunk The Club

Filipek @ Szczecin

30,00 zł 2018-09-29
Szczecin, Peron 5

KALI

35,00 zł 2018-10-11
Szczecin, K4 - szczeciński loft kultury

BITAMINA

45,00 zł 2018-10-18
Szczecin, K4 - szczeciński loft kultury

Natalia Nykiel

79,00 zł 2018-10-28
Szczecin, Peron 5

Przybysz | Przybysz

60,00 zł 2018-11-23
Szczecin, Peron 5

PIDŻAMA PORNO

45,00 zł 2018-10-20

W związku z rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO) dostosowaliśmy nasze mechanizmy ochrony informacji do nowych wymagań.

Ochrona Państwa prywatności podczas przetwarzania danych osobowych jest dla nas priorytetem. Dane osobowe pozyskiwane w ramach realizacji naszych procesów operacyjnych oraz działalności gospodarczej przetwarzane są w sposób poufny oraz zgodny z przepisami prawa.

Dopełniając obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO wskazujemy, że:

Administratorem Państwa Danych Osobowych w zakresie prawidłowego wykonywania usług, zgodnie z Regulaminem oraz wykonywania obowiązków wynikających z przepisów RODO jest:

TICKETOS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-175) przy ul. Szarotkowa 61,
KRS 0000606558,
REGON: 363907954,
NIP: 7811924718,
numer telefonu: (48)798235382
e-mail: kontakt@ticketos.pl


Administrator Danych Osobowych zapewnia, że przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie Regulaminu Korzystania Ze Strony Internetowej. (zwany dalej Regulamin) Administrator Danych Osobowych oświadcza dodatkowo, że nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych w sposób niezgodny z celami wskazanymi w Regulaminie.
Dodatkowo informujemy, że Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji usługi zgodnie z Regulaminem są ujawniane podmiotom świadczącym na rzecz Państwa wybraną przez Państwa usługę (w tym ich podwykonawcom). Niezależnie od celu przetwarzania danych, dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i podwykonawcy (w tym firmy informatyczne) Administratora danych, z którymi zawarł on odpowiednie umowy powierzenia danych (odnośnie do szczegółów skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych). Dane osobowe mogą być przekazywane poza UE do podmiotów świadczących wybraną przez Państwa usługę tylko w celu realizacji tej usługi zgodnie z Regulaminem oraz przy zachowaniu odpowiednich zabezpieczeń.

Akceptuję