Agencja Artystyczna Grajnia

30,00 PLN 2019-02-22T18:00:00.000Z
Róg Bocznej i Tylnej, 64-100 Leszno

30,00 PLN 2019-03-08T19:00:00.000Z
Warszawa, Nowogrodzka 11

30,00 PLN 2019-03-22T18:00:00.000Z
Warszawa, Nowogrodzka 11

Ruszamy w trasę!

40,00 PLN 2019-02-22 20:00
Cała Polska!

MAŁPA

30,00 PLN 2018-12-05
Cała Polska!

SARIUS

65,00 PLN 2019-03-15 20:00
WARSZAWA - WROCŁAW - KRAKÓW

TEDE | #NOJITOUR

40,00 PLN 2019-02-21 20:00
Cała Polska!

DO DIABŁA Z WAMI

45,00 PLN 2019-03-29 20:00
39,00 PLN 2019-02-23 20:00
Cała Polska !

O.S.T.R.

До встречи!

60,00 PLN 2019-03-14T20:00:00.000Z
Wrocław, Grunwaldzka 67

60,00 PLN 2019-03-23T18:00:00.000Z
Warszawa, Wawelska 5

60,00 PLN 2019-03-15T20:00:00.000Z
Warszawa, Wawelska 5

WINIARY BOOKINGS

35,00 PLN 2019-02-16 20:00
Cała Polska!

50,00 PLN 2019-04-25 20:00
Cała Polska!

35,00 PLN 2019-02-16 20:00
Cała Polska

POZNAŃ

45,00 PLN 2019-02-22T18:00:00.000Z
Poznań, Norwida 18A

Abradab

30,00 PLN 2019-02-23T19:00:00.000Z
40,00 PLN 2019-01-01 00:00

Najlepszy polski rock!

40,00 2019-01-12 12:35
Polska - Niemcy

SZCZECIN

60,00 PLN 2019-03-24T16:00:00.000Z
Szczecin, Peron 5

COMA | SZCZECIN

45,00 PLN 2019-03-15T17:00:00.000Z
NaN PLN 2019-01-01 00:00

PUNK NOT DEAD!

40,00 PLN 2019-01-12 12:35
Cała Polska!

KRAKÓW

30,00 PLN 2019-03-02T19:00:00.000Z
Kraków, plac Dominikański 6

KARTKY w KRAKOWIE

55,00 PLN 2019-03-10T19:00:00.000Z
Kraków, Witolda Budryka 4

TURNAU | KRAKÓW

20,00 PLN 2019-01-01 00:00

WROCŁAW

70,00 PLN 2019-03-10T19:00:00.000Z
35,00 PLN 2019-02-22T20:00:00.000Z
Wrocław, Wita Stwosza 16

PIKERS & MFC | WROCŁAW

40,00 PLN 2019-01-01 00:00

W związku z rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO) dostosowaliśmy nasze mechanizmy ochrony informacji do nowych wymagań.

Ochrona Państwa prywatności podczas przetwarzania danych osobowych jest dla nas priorytetem. Dane osobowe pozyskiwane w ramach realizacji naszych procesów operacyjnych oraz działalności gospodarczej przetwarzane są w sposób poufny oraz zgodny z przepisami prawa.

Dopełniając obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO wskazujemy, że:

Administratorem Państwa Danych Osobowych w zakresie prawidłowego wykonywania usług, zgodnie z Regulaminem oraz wykonywania obowiązków wynikających z przepisów RODO jest:

TICKETOS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-175) przy ul. Szarotkowa 61,
KRS 0000606558,
REGON: 363907954,
NIP: 7811924718,
numer telefonu: (48)798235382
e-mail: kontakt@ticketos.pl


Administrator Danych Osobowych zapewnia, że przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie Regulaminu Korzystania Ze Strony Internetowej. (zwany dalej Regulamin) Administrator Danych Osobowych oświadcza dodatkowo, że nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych w sposób niezgodny z celami wskazanymi w Regulaminie.
Dodatkowo informujemy, że Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji usługi zgodnie z Regulaminem są ujawniane podmiotom świadczącym na rzecz Państwa wybraną przez Państwa usługę (w tym ich podwykonawcom). Niezależnie od celu przetwarzania danych, dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i podwykonawcy (w tym firmy informatyczne) Administratora danych, z którymi zawarł on odpowiednie umowy powierzenia danych (odnośnie do szczegółów skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych). Dane osobowe mogą być przekazywane poza UE do podmiotów świadczących wybraną przez Państwa usługę tylko w celu realizacji tej usługi zgodnie z Regulaminem oraz przy zachowaniu odpowiednich zabezpieczeń.

Akceptuję