30,00 zł 2018-08-04
Goleniów, Teatr Letni

G-TOWN HIP HOP FEST 2018

49,00 zł 2018-11-08
55,00 zł 2018-07-19
50,00 zł 2018-09-22
Wrocław, Centrum Koncertowe A2

SPOX NIGHT FESTIWAL 3

59,00 zł 2018-11-16
Wrocław, Hala Stulecia

Hip Hop Festival 2018

70,00 zł 2018-11-17
Wrocław, Hala Stulecia

One Love Music Festival 2018

Ruszamy w trasę!

50,00 zł 2018-07-10
Złote Piaski, Bułgaria

ZŁOTE PIASKI

60,00 zł 2018-10-05
Szczecin - Wrocław - Poznań

WINYLE TOUR

35,00 zł 2018-08-11
Cała Polska!

GUZIOR

SZCZECIN

30,00 zł 2018-09-29
Szczecin, Peron 5

KALI

39,00 zł 2018-06-16
45,00 zł 2018-09-11
Szczecin, K4 - szczeciński loft kultury

RAVEN (UK)

W związku z rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO) dostosowaliśmy nasze mechanizmy ochrony informacji do nowych wymagań.

Ochrona Państwa prywatności podczas przetwarzania danych osobowych jest dla nas priorytetem. Dane osobowe pozyskiwane w ramach realizacji naszych procesów operacyjnych oraz działalności gospodarczej przetwarzane są w sposób poufny oraz zgodny z przepisami prawa.

Dopełniając obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO wskazujemy, że:

Administratorem Państwa Danych Osobowych w zakresie prawidłowego wykonywania usług, zgodnie z Regulaminem oraz wykonywania obowiązków wynikających z przepisów RODO jest:

TICKETOS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-175) przy ul. Szarotkowa 61,
KRS 0000606558,
REGON: 363907954,
NIP: 7811924718,
numer telefonu: (48)798235382
e-mail: kontakt@ticketos.pl


Administrator Danych Osobowych zapewnia, że przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie Regulaminu Korzystania Ze Strony Internetowej. (zwany dalej Regulamin) Administrator Danych Osobowych oświadcza dodatkowo, że nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych w sposób niezgodny z celami wskazanymi w Regulaminie.
Dodatkowo informujemy, że Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji usługi zgodnie z Regulaminem są ujawniane podmiotom świadczącym na rzecz Państwa wybraną przez Państwa usługę (w tym ich podwykonawcom). Niezależnie od celu przetwarzania danych, dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i podwykonawcy (w tym firmy informatyczne) Administratora danych, z którymi zawarł on odpowiednie umowy powierzenia danych (odnośnie do szczegółów skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych). Dane osobowe mogą być przekazywane poza UE do podmiotów świadczących wybraną przez Państwa usługę tylko w celu realizacji tej usługi zgodnie z Regulaminem oraz przy zachowaniu odpowiednich zabezpieczeń.

Akceptuję