Ruszamy w trasę!

49,00 PLN 2018-12-08
SZCZECIN - GDYNIA - POZNAŃ - WROCŁAW

FRESH N DOPE FESTIVAL

30,00 PLN 2018-12-05
Cała Polska!

SARIUS

25,00 PLN 2018-12-07
Cała Polska !

TEDE | #NOJITOUR

30,00 PLN 2018-10-20
Cała Polska !!

SZPAKU

39,00 PLN 2018-11-04
Cała Polska!

Jeremi Sikorski

30,00 PLN 2018-12-15
Cała Polska !

ZEAMSONE

До встречи!

40,00 2019-01-18

POZNAŃ

35,00 PLN 2018-12-16
Poznań, Klub U Bazyla

Pięć Dwa

30,00 PLN 2019-02-15
Poznań, Klub U Bazyla

Zeppelinians

35,00 PLN 2019-01-25
Poznań, Klub U Bazyla

TEDE I Poznań

SZCZECIN

25,00 PLN 2019-02-08
Szczecin, Peron 5

SMOLASTY | SZCZECIN

30,00 PLN 2019-01-18
Szczecin, K4 - szczeciński loft kultury

ADI NOWAK

55,00 PLN 2019-03-22
Szczecin, Peron 5

LAO CHE | SZCZECIN

KRAKÓW

55,00 PLN 2019-03-09
Kraków, Klub STUDIO

TURNAU | KRAKÓW

35,00 PLN 2018-12-14
Kraków, Prozak 2.0

Kartky w Krakowie!

60,00 PLN 2018-12-15
Kraków, Klub STUDIO

PIDŻAMA PORNO | KRAKÓW

WROCŁAW

30,00 PLN 2019-03-15
Wrocław, D.K. Luksus

SKUTER MEMORIAŁ vol. 6

50,00 PLN 2019-01-25
Wrocław, Zaklęte Rewiry

TRAP FEST WROCŁAW

55,00 PLN 2019-03-22
Wrocław, ZAKLĘTE REWIRY

IRA

STAND-UP

25,00 PLN 2018-12-15
10,00 PLN 2019-01-07
Szczecin, SŁODY - Multitap & Bistro

Stand-Up w Słodach

35,00 PLN 2019-01-20
Gryfino, Kino Gryf

Stand-up Gryfino

W związku z rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO) dostosowaliśmy nasze mechanizmy ochrony informacji do nowych wymagań.

Ochrona Państwa prywatności podczas przetwarzania danych osobowych jest dla nas priorytetem. Dane osobowe pozyskiwane w ramach realizacji naszych procesów operacyjnych oraz działalności gospodarczej przetwarzane są w sposób poufny oraz zgodny z przepisami prawa.

Dopełniając obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO wskazujemy, że:

Administratorem Państwa Danych Osobowych w zakresie prawidłowego wykonywania usług, zgodnie z Regulaminem oraz wykonywania obowiązków wynikających z przepisów RODO jest:

TICKETOS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-175) przy ul. Szarotkowa 61,
KRS 0000606558,
REGON: 363907954,
NIP: 7811924718,
numer telefonu: (48)798235382
e-mail: kontakt@ticketos.pl


Administrator Danych Osobowych zapewnia, że przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie Regulaminu Korzystania Ze Strony Internetowej. (zwany dalej Regulamin) Administrator Danych Osobowych oświadcza dodatkowo, że nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych w sposób niezgodny z celami wskazanymi w Regulaminie.
Dodatkowo informujemy, że Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji usługi zgodnie z Regulaminem są ujawniane podmiotom świadczącym na rzecz Państwa wybraną przez Państwa usługę (w tym ich podwykonawcom). Niezależnie od celu przetwarzania danych, dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i podwykonawcy (w tym firmy informatyczne) Administratora danych, z którymi zawarł on odpowiednie umowy powierzenia danych (odnośnie do szczegółów skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych). Dane osobowe mogą być przekazywane poza UE do podmiotów świadczących wybraną przez Państwa usługę tylko w celu realizacji tej usługi zgodnie z Regulaminem oraz przy zachowaniu odpowiednich zabezpieczeń.

Akceptuję